Facebook

Kinderopvang Landerd

Peuterwerk Spelen & Ontwikkelen

De Stichting Kinderopvang Landerd werkt sinds 1 januari 2010 samen met Kinderopvang de Schaepskooi. We zijn en blijven nog steeds een zelfstandige stichting met een eigen vrijwillig bestuur, dat bestaat uit maximaal 3 leden. Door de samenwerking met de Schaepskooi maken wij gebruik van o.a. de volgende diensten van De Schaepskooi: peuterplanning, financiële administratie, arbo-personeels- en algemene beleidszaken. De manager zorgt voor een goede algemene samenwerking, aansturing van de 3 locaties en zij onderhoudt contact met de directie van De Schaepskooi en neemt deel aan het managersoverleg.

 

Onze locaties - Kinderopvang Landerd